Slajd 1 Slajd 2 Slajd 2a Slajd 3

Oferta

Obszar działania : Gdańsk, Gdynia, Sopot, Cały kraj

kropka

Szybki Kontakt

Kurs dla pracowników i pracodawców (kurs podstawowy)

 

Czas trwania kursu 4 godziny dydaktyczne


Program szkolenia:

Część I:

Prezentacja multimedialna
Znaczenie „Łańcucha Przeżycia” i rola pierwszego świadka na miejscu zdarzenia
Funkcjonowanie systemu Ratownictwa Medycznego

 • Postępowanie z osobą przytomną
 • Ocena bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia
 • Ocena stanu świadomości
 • Ułożenie w pozycji bezpiecznej

Stany zagrożenia życia:

 • Zawał serca
 • Napad padaczkowy
 • Zadławienie
 • Zasłabnięcie
 • Cukrzyca
 • Oparzenia
 • Rany, Krwawienia i krwotoki
 • Urazy
 • Postępowanie z osobą nieprzytomną:
 • Ocena bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia
 • Ocena stanu świadomości
 • Podstawowy algorytm postępowania
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

 

Część II:

Ćwiczenia na fantomach medycznych:

 • Zadławienie
 • Resuscytacja osoby dorosłej
 • Dyskusja odpowiedzi na wszystkie pytania uczestników.

 

Uczestnicy otrzymują materiały edukacyjne oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Program szkolenia rozszerzany indywidualnie w zależności od stanowisk i pełnionych funkcji szkolonych pracowników.

 

Obowiązek szkolenia pracowników w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej nałożony jest na pracodawców przez Kodeks Pracy, nowelizacja z 21 listopada 2008 r. (Dz.U. nr 223, poz. 1466), która weszła w życie 18 stycznia 2009 roku.

E-mail:

kontakt@medikon-szkolenia.pl

 

Telefon:

Karol Bączkowski

607 - 655 - 474

 

Telefon:

Piotr Zabielski

667 - 351 - 655